A TELLUS Oktatási Csomag:

A program az életkori sajátosságoknak megfelelően megtervezett képregény-füzetet tartalmaz ("TELLUS misszió"), amely egy színes történetet "mesél el" arról, hogy hogyan lehet megteremteni és fenntartani a termelést egy olyan bolygón, ahol azt megelőzően nem volt mezőgazdaság. Ez a történet segít az összefüggések rendezésében.

A Csomag továbbá:

Hat különböző, gazdagon illusztrált munkafüzetből áll, amelyek az alábbi területeket mutatják be aktivizáló módszerek segítségével:

 • Mezőgazdaság Európában (történelmi áttekintés, élelmiszer-termelés, farm-gazdaságok Európában, élelmiszer és minőség, az EU szerepe)
 • "Ipari növények" termelése (búza, napraforgó, szója, bab, stb)
 • Gyümölcs- és zöldségtermelés
 • Állattartás
 • Erdőgazdaság
 • Halászat, vízgazdálkodás
 • munkalapok

  A munkafüzeteket különböző munkalapok egészítik ki, amelyek a tanulók által elvégzendő gyakorlatok segédanyagát jelentik (képzőművészeti illusztrációk, fotók, irodalmi példák). Ezek egy részét a gyakorlatokat vezető tanárnak kell átdolgoznia a megadott szempontok és a hazai sajátosságokra való figyelemmel.

 • tanári kézikönyv

  A tanárok munkáját egy részletes tanári kézikönyv segíti, amely bemutatja a munkafüzeteket és az azokban található gyakorlatokat, illetve tanácsokat ad a gyakorlatok vezetésére, a tanulási folyamat irányítására vonatkozóan. A munkafüzet tartalmazza a TELLUS program nemzetközi partnereinek elérhetőségéhez szükséges adatokat is.

 • kiegészítések

  A TELLUS Programot jelenleg az Európai Unió 2004. előtti 15 tagországának iskoláiban alkalmazzák. Az eredetileg angolul és franciául elkészített oktatási csomagot az alkalmazó országok saját nyelvükre lefordították. A magyar fordítás az AGRYA gondozásában jelenik meg, amely szervezet a CEJA tagjaként a jogtulajdonos engedélyével rendelkezik, és amely vállalta a bevezetéssel és a program további szervezésével kapcsolatos feladatok koordinálását. A nemzetközi együttműködés rendkívül jó lehetőséget jelent a tanárok számára ahhoz, hogy közvetlenül merítsenek és építsenek más országokban dolgozó kollégáik tapasztalataira. Ezt a tapasztalatszerzést a www.ceja.educagri.fr honlapon országonként megtalálható információk, illetve azok a nemzetközi tanári szemináriumok könnyítik meg, amelyeket évenkénti rendszerességgel különböző "Tellus"-os országokban tartanak, ahol lehetőség van a személyes és közvetlen kommunikációra is.

A magyar TELLUS

A magyarítás és a hazai bevezetés feladatait az AGRYA, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (www.agrya.hu) vállalta és végzi, elsőként a 2004. május 1-ével csatlakozott 10 új tagország között. A program jelenlegi fázisában az iskolákba történő bevezetés folyamatának szakmai biztosítása érdekében az AGRYA együttműködik az Oktatási Minisztériummal. Az előkészítő megbeszélések eredményeként a felek megkezdték az oktatási program akkreditációjának előkészítését. Ennek első lépése az oktatási program kísérleti szakasza, iskolai körülmények közötti kipróbálása 9 magyarországi iskolában:

 • az Észak-alföldi Régióban (Debrecen központtal),
 • a Dél-magyarországi Régióban (Szeged központtal),
 • valamint a Közép-dunántúli Régióban (Veszprém központtal).

Mindhárom régióban 3 iskolában kezdődik meg a program kiválasztása a 2005/2006. tanév második félévében.

Az iskolák kiválasztásának szempontjai:

 • régiónként egy-egy megyeszékhelyen található, egy-egy közép- illetve kisvárosi és egy-egy kistelepülési környezetben dolgozó iskola,
 • a programot iskolánként az adottságoktól függően minimum egy (szerencsés esetben legalább két) 15-15 fős tanulócsoportban indítjuk,
 • a program részben tanórai keretek között (műveltségterületek kapcsolhatóan), részben tanórán kívüli szervezett oktatási elfoglaltság keretei között valósítjuk meg (farmlátogatás, terepmunka) ? az óraszám rugalmas, a munkafüzetek tartalmához igazodó, de minimum heti 4 tanóra,
 • az iskola biztosítja a szükséges időt, a tanulókat és a megfelelő termet, valamint a tanárokat, illetve gondoskodik a gyermekek kíséréséről a látogatások időpontjában, az AGRYA biztosítja a látogatásokhoz szükséges feltételeket, az egyeztetett időpontokban megszervezi a látogatásokat, összeköttetést teremt a farmgazdaságok és az iskolák, illetve az iskolák és az AGRYA között. Az AGRYA biztosítja az országos és nemzetközi programok szervezési feltételeit és összeköttetést teremt a CEJA-val, illetve más országok TELLUS programjainak koordinátoraival. Az AGRYA nevében a helyi feladatokat ún. regionális koordinátorok látják el, akik maguk is fiatal gazdák,
 • a kiválasztott, illetve az iskolákban a feladatot vállaló tanárok tanári képzések vesznek részt, amelyet az AGRYA biztosít a számukra. A regionális tanárképzések egy naposak. Időpontjaik:
  • Dél-alföld: 2005. november 12.
  • Észak-alföld: 2005. december 10.
  • Közép-Dunántúl: 2006. január 14.
 • a tanárok felkészítését és a nemzetközi program további megismerését segíti a TELLUS Nemzetközi Szeminárium, amelyet az AGRYA rendez meg 2005. november 4-6-án, amelyre minden magyar tanár meghívást kap. 2005. december 4-6-án, Brüsszelben, a CEJA által szervezett nemzetközi tanári szeminárium és tapasztalatcsere, amelyen három magyar (angolul beszélni tudó) tanár vehet részt,
 • az AGRYA gondoskodik az oktatási csomag magyarra fordításáról és nyomdai előállításáról, valamint az oktatást segítő interaktív CD elkészítéséről, amelyeket térítésmentesen bocsát a résztvevő iskolák rendelkezésére

A tanárok kiválasztásának szempontjai:

A program bevezetéséről, illetve befogadásáról természetesen az adott iskola dönt, a tanárok kiválasztásának megkönnyítése érdekében néhány orientáló szempontot szeretnénk azonban a figyelmükbe ajánlani:

 • legyen nyitott, érdeklődő és rugalmas az új ismeretek és az új összefüggések befogadásában és közvetítésében,
 • mindenképpen rendelkezzen pedagógiai végzettséggel, szaktanári végzettség tekintetében az oktatási csomag "megszólítja" azokat a tanárokat, akik komplex módon tanítanak természettudományokat (elsősorban földrajzot vagy biológiát), illetve akik környezetismeret, illetve állampolgári és etikai neveléssel összefüggő tantárgyakat oktatnak,
 • módszertani értelemben ez a tanulási folyamat a kognitív ismeretek átadása helyett a képességek és kézségek fejlesztésére, az egyéni tapasztalatszerzésnek csoportos folyamat során történő hasznosítására helyezi a hangsúlyt, fontos lehet a csoportos tanulási helyzetek vezetésével és irányításával összefüggő pedagógiai jártasság,
 • a tanárnak lehetőség szerint vállalnia kell a tanórán kívüli látogatások a csoportvezető és csoportkísérői feladatokat, hiszen ezek a látogatások az oktatási folyamat szerves, attól el nem választható részét alkotják. E tekintetben együttműködőnek kell lennie és e munkájában a regionális koordinátortól minden technikai segítséget megkap (a szervezési feladatokat Vele egyeztetett módon a koordinátor látja el).

A tanár a TELLUS oktatási program kulcsfontosságú szereplője. Kísérleti programról lévén szó, a tanév végén közre kell működnie az értékelésben, a tapasztalatok összegzésében, amelyek az akkreditációs eljárás értékelési dokumentációjának részét képezik. E közreműködés egy értékelő kérdőív kitöltését, illetve személyes interjúban való közreműködést jelent